KUP BON PODARUNKOWY

Dlaczego warto zakupić bony w naszym biurze?
 • dowolne nominały
 • możliwość zwrotu
 • brak terminu ważności bonów
 • dobór wzoru graficznego bonu w zależności od okazji
 • pełna elastyczność

All Inclusive

Z dziećmi

Przy plaży

Program lojalnościowy

Biuro Podróży EuroTravel promuje swoich Stałych Klientów, Przy zakupie usług umożliwia kupno dodatkowych usług po obniżonej cenie:

 • Zakup za 1 zł walizki podróżnej średniej, materiałowej, z dwoma kółkami, pojemności 60l, wymiarach ok. 67x43x24 cm przy zakupie usług za  4000 zł
 • Zakup za 1 zł walizki podróżnej dużej, twardej ABS, z czterema kółkami, pojemności 100l, wymiarach ok. 76x51x29 cm
  przy zakupie usług za  6000 zł
 • Ubezpieczenie od rezygnacji (zwrot 100%) TU Europa zakup z 50 % bonifikatą przy zakupie usług za kwotę 1700 zł/os.
 • Zestaw gadżetów podróżnych: poduszka podróżna, opaska na oczy do spania, przywieszka bagażowa, mini rozmówki polsko-angielskie - 1 zestaw za każde wydane 1000 zł cena 1 zł .
 • Zniżka 20 zł za Parking w Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku lub Krakowie za każde wydane 1000 zł na usługi. Maksymalna zniżka od ceny podstawowej może wynieść 99% ceny parkingu.
 • Transfer na/z lotniska w Łodzi bezpłatnie w obrębie do 20 km od granic administracyjnych Łodzi, powyżej obowiązuje opłata 2 zł za km , transfer obejmuje tylko uczestników znajdujących się w umowie o usługi, której dowóz dotyczy.
 • Karta Euro 26 Word Classic lub Student za 1 zł przy zakupie usług za kwotę 2500 zł/os.
 • Wiza turecka za 1 zł przy zakupie usług za 3300 zł/os.
 • Wiza turecka za 40 zł przy zakupie usług za 2000 zł/os.
 • Transfer z Łodzi dla max. 8 osób w jedną stronę  na/z lotniska w Warszawie za 1 zł przy zakupie usług za  18000 zł
 • Transfer z Łodzi dla max. 8 osób w jedną stronę  na/z lotniska w Katowicach za 1 zł przy zakupie usług za  21000 zł
 • Transfer z Łodzi dla max. 8 osób w jedną stronę  na/z lotniska w Poznaniu lub Wrocławiu za 1 zł przy zakupie usług za  24000 zł
 • Zakup za 1 zł biletu: kolejowego (II klasy), PKS, OKBUS lub FlixBus dla 1 osoby w 1 stronę zrealizowany w dniu rozpoczęcia usługi za każde wydane 2000 zł. Realizacja możliwa po przedłożeniu biletu w ciągu 14 dni od daty zrealizowania zamówionych usług w siedzibie EuroTravel.

 

Warunki programu:

 • Nie można łączyć zakupów dodatkowych usług ze zniżką .
 • Możliwe jest zakupienie wielokrotności usług z bonifikatą przy przekroczeniu progów cenowych.
 • Odbiór usług dodatkowych możliwy jest po opłaceniu pełnych kwot zamówionych usług, w przypadku rezygnacji z zakupu lub anulacji bonifikata na usługi dodatkowe nie przysługuje. Odbierający usługę dodatkową zobowiązany jest do jej zwrotu lub pokrycia nominalnej wartości w gotówce do kasy EuroTravel.
 • Program premiowy obowiązuje przy zakupie usług od dnia 30.04.2018 do odwołania.
 • Nie jest możliwe łączenie kilku zakupionych usług.
 • Bonifikata na usługi dodatkowe nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 • Ważność realizacji zakupu usług dodatkowych określona jest przy konkretnej usłudze i może różnić się.
 • Prawo do zakupu usługi dodatkowej wygasa z dniem rozpoczęcia usługi podstawowej zawartej w umowie.
 • Zakupującym usługę dodatkową z bonifikatą może być wyłącznie osoba zawierająca umowę o usługi.
 • Termin zakupu usługi dodatkowej nie może być przedłużony.
 • W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia umowy o usługi dodatkowe, duplikaty nie będą wydawane.
 • Z programu wyłączone są grupy zorganizowane.
 • Z programu wyłączone są usługi podstawowe organizowane  przez Atur, Atlas Tours, Orka Travel, Logos Travel, Logos Tour, Skarpa Travel, Ecco Travel, Sigma Travel, Orient Travel, Itaka, Wygoda Travel, Rudolf Reisen oraz wszystkie bilety lotnicze, kolonie i obozy młodzieżowe.
 • Zakup Ubezpieczenia od rezygnacji z bonifikatą możliwy jest tylko w dniu zakupu usługi podstawowej.
 • Skorzystanie z programu jest dobrowolne i wymaga podania sprzedawcy hasła: "Podróżuj z EuroTravel"
Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.